domingo, 7 de octubre de 2018

1.-Curso avanzado para la identificación de gaviotas en la costa vasca: gaviota argéntea 2.- Advanced course for the identification of gulls on the Basque coast: Herring gull 3.- Euskal kostaldeko kaioak identifikatzeko ikastaroa: kaio hauskara

1.-Curso avanzado para la identificación de gaviotas en la costa vasca: gaviota argéntea 
23-25 noviembre - Sede de Arkamurka Natur Taldea (Zarautz- Pais vasco)


Este curso se enmarca en el proceso de formación continuada en materia de identificación de gaviotas, promovido desde el Departamento de Ornitología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En esta ocasión se incidirá en el reconocimiento de la gaviota argéntea, tanto a nivel de especie como de subespecies y poblaciones, considerando la gran variabilidad entre individuos y la fenología, también diferente, en la muda según individuos y poblaciones. El curso será impartido entre otros por los hermanos Mars y Theo Muusse, de Holanda, que a día de hoy son toda una autoridad en esta especie. El curso está destinado a todos aquellos que quieran mejorar su capacitación a la hora de identificar gaviotas
Inscripciones: AQUI
Precio: socios 30
; no socios 50.
Idioma: inglés, castellano y euskara.
Ponentes: Mars Muusse, Theo Muusse,
Asier Aldalur, Gabriel Martín
 
 Programa;

23 de noviembre
18:00. Bienvenida.
18:15. Charlas.
20.15. Cena
 


 24 de noviembre
08:00. Salida.
13:30. Comida.
16:00. Charlas.
18:00. Pausa para café.
18:15. Charlas.
20.15. Cena.
 

25 de noviembre
08:00. Salida.
14:00. Regreso a Zarautz 
Las charlas tendrán una duración de 1 h cada una, y tratarán sobre los siguientes contenidos principales:

 -Iniciacion en la identificación de las gaviotas mas  comunes del Pais vasco

Introducción a la identificación de la gaviota argéntea y comparativa con taxones similares.


-Plumajes de gaviota argéntea, según edad y subespecies. Comparativa entre el taxón argenteus y argentatus y pautas para identificación en campo.Patrones de muda.  


Alojamiento;
Los interesados en alojarse en Zarautz podrían hacerlo en la pensión Txiki polit; www.txikipolit.com El precio sería de 15€ por persona en habitaciones dobles o 25€ en habitacines individuales. Todas las habitaciones disponen su propio cuarto de baño. Se admitirán las reservas hasta un máximo de tres días de antelación a través del e-mail; info@txikipolit.com Pueden acceder en esta web http://www.turismozarautz.com/ a una información mas detallada sobre Zarautz. Otras cuestiones sobre el curso (no reservas); E-mail; asieraldalur@hotmail.com

  2.- Advanced course for the identification of gulls on the Basque coast: Herring gull 

23-25 ​​November - Headquarters of Arkamurka Natur Taldea (Zarautz- Basque country)
 
This course is part of the process of continuous training in the field of identification of seagulls, promoted by the Department of Ornithology of the Aranzadi Science Society. On this occasion, the recognition of the Herring gull, both at the species and subspecies levels and populations, considering the great variability between individuals and the phenology, also different, in the change according to individuals and populations. The course will be taught among others by brothers Mars and Theo Muusse, from Holland, who are now an authority in this species. The course is intended for all those who want to improve their training when identifying seagulls.
 
 Registration: HERE
Price: partners 30€; no partners 50€.
 Language: English, Spanish and Euskara.
 Speakers: Mars Muusse, Theo Muusse,
Asier Aldalur, Gabriel Martín
 
Program;

November 23
18:00. Welcome.
18:15. Talks
20.15. Dinner

 November 4th
08:00. Departure.
13:30. Food.
4:00 p.m. Talks
18:00. Coffee break
18:15. Talks
20.15. Dinner.

November 25
08:00. Departure.
2:00 p.m. Return to Zarautz


The talks will have a duration of 1 h each, and will deal with the following main contents:

- Introduction to the identification of the Herring gull and comparative with similar taxa.

- Argenta gull plumages, according to age and subspecies. Comparison between the taxon argenteus and argentatus and guidelines for identification in the field.

- Patterns of change.

Accommodation;

Those interested in staying in Zarautz could do so at the Txiki polit hotel; www.txikipolit.com The price would be  15€ per person in double rooms or 25€ in individual rooms. All rooms have their own bathroom. Reservations will be accepted up to three days in advance through the e-mail; info@txikipolit.com You can access on this website http://www.turismozarautz.com/ a more detailed information about Zarautz and for more information about the course (no reservations); asieraldalur@hotmail.com

3.- Euskal kostaldeko kaioak identifikatzeko ikastaro aurreratua: kaio hauskara 
Azaroak 23-25 - Arkamurka Natur Taldearen egoitza (Zarautz-Euskal herria)
Aranzadi Zientzia Elkarteko Ornitologia Sailetik kaioen identifikaziorako formakuntza jarraitua sustatzen da eta ikastaro hau horren baitan kokatzen da. Oraingo honetan helburua kaio hauskara antzematea izango da, bai espezie mailan eta bai azpiespezie mailan ere. Indibiduoen arteko aldakortasuna kontutan hartuko da eta muden fenologia ere bai, indibiduo eta populazioen arabera. Ikastaroa, besteak beste, Holandako Mars 
eta Theo Muusse anaiek emango dute, gaur egun espezie honetan dauden aditu garrantzitsuenetako batzuk. Ikastaroa kaioak identifikatzen trebatu nahi duen orori zuzenduta dago. 
Izen-ematea: HEMEN
Prezioa: bazkideak 30
; ez bazkideak 50.
Hizkuntza: ingelesa, gaztelania eta euskara.
Hizlariak: Mars Muusse, Theo Muusse,
Asier Aldalur, Gabriel Martín.
 

 Egitaraua;

Azaroak 23
18:00. Ongi etorria.
18:15. Hitzaldiak.
20.15. Afaria
 

 Azaroak 24
08:00. Irteera.
13:30. Bazkaria.
16:00. Hitzaldiak.
18:00. Kaferako atsedena.
18:15. Hitzaldia.
20.15. Afaria.
  

Azaroak 25
08:00. Irteera.
14:00. Zarautzera itzulera
 
Hitzaldi bakoitzak ordu bateko iraupena izango du eta hurrengo eduki nagusiei buruzkoak izango dira:

- Euskal Herriko kaio arruntak nola bereizten ikasi.

-Kaio hauskararen identifikaziora sarrera eta antzeko beste taxon batzuekin alderaketa.-Kaio hauskararen lumajea, adin eta azpiespezieen arabera. argenteus eta argentatus 
taxonen arteko alderaketa eta landan identifikatu ahal izateko jarraibideak.- Muda patroiak.  
Ostatua;

Zarautzen ostatua hartzeko aukera ere izango da, horretarako Txiki polit pentsioan izango da aukera www.txikipolit.com. Bi oheko gela bikoitza konpartitzearren 15€ kostatuko litzateke pertsonako eta 25€ banakako gelaren truke. Gela guziek bere baiñu gela dute. Jardunaldietako data baino 3 egun lehenago izango da erreserbatzeko azken eguna. Erreserba e-mail honetan egin behar da; info@txikipolit.com  Zarautzi buruzko informazio zabalagoa nahi izanez gero web honetan bilatu daiteke http://www.turismozarautz.com eta ikastaroari buruzko xehetasun gehiago nahi izanez gero honera idatzi; asieraldalur@hotmail.comNo hay comentarios:

Publicar un comentario